ข้อมูลแนะนำ

ข้อมูลแนะนำ ขั้นตอนการให้บริการ

01
ลูกค้า : สรุป ส่งข้อมูล รายละเอียด สี ข้อความ สไตล์ที่ชอบ ราคาในใจ 

มีอาร์ต : สรุป ราคา จำนวนวันออกแบบ ชนิดไฟล์ และข้อตกลงอื่น

02
ลูกค้า : ส่งสลิปการโอนเงิน 100%

มีอาร์ต : ส่งงาน ให้ตรวจ หลังจากรับสลิป ใน 24 ชม. หรือตามตกลง ข้อ 01

03
ลูกค้า : แจ้งให้แก้ไข ข้อมูล จำนวนครั้ง ตามตกลง ข้อ 01

มีอาร์ต : ส่งงานแก้ไข ให้ตรวจ ใน 72 ชม.

04
ลูกค้า : ยืนยันจบงาน เพื่อขอรับไฟล์

มีอาร์ต : ส่งไฟล์ ที่ใช้งานได้จริง ให้ทางเมล ใน 24 ชม.

คำถามที่พบบ่อย

นอกจากจะได้งานที่ตรงใจ ได้สินค้าตรงตามที่ต้องการผลิต โดยไม่ต้องทวงถาม หรือตามงานแล้ว ยังได้รับไฟล์ที่นำไปใช้ทำงานในอนาคตได้จริง โดยไฟล์ที่ให้ จะเป็นไปตามตกลงกัน ตามข้อ 01 ข้อมูลแนะนำขั้นตอนการให้บริการ

สามารถแบ่งชนิด ตามไฟล์ที่ได้รับคือ

  1. ไฟล์ เวคเตอร์ ai, pdf นำไปใช้ผลิตงานอื่น ๆ ได้ ไฟล์ที่ร้านผลิตงาน ยอมรับนำไปใช้งานได้ จริง
  2. ไฟล์ รูป ชนิดมีพื้นหลัง png ขนาดจริง ตามที่ตกลง
  3. ไฟล์ รูป ชนิดพื้นโปร่ง png สามารถนำไปใช้ ทำเป็นลายน้ำ โดยไม่มีพื้นหลัง เกะกะตากวนใจ