ภาพบรรยากาศนักเรียนสักคิ้ว รับใบประกาศนียบัตร เบอร์โทร ไลน์ 093 595 8989 (6)