สติ๊กเกอร์ไลน์ดุ๊กดิ๊ก กุมารทอง ทองแท้ ในวันหวยออก