ลายสักตัวหนังสือ

มีอาร์ต ออกแบบกราฟิก - ลายสักตัวหนังสือ

ลายสัก ตัวหนังสือ

ลายสักข้อความ ตัวหนังสือ "Words Tattoo"
รอยสักแบบมินิมอล
ตัวหนังสือ สร้างพลัง
รอยสักตัวหนังสือ Words Tattoo
ตัวหนังสือสร้างพลังและกำลังใจ !
ที่จะช่วยเสริมชีวิตให้เป็นบวก
เป็นเอกลักษณ์ ศิลปะคู่กาย

ทั้งสวย ทั้งเก๋ มีความหมาย ควรเป็นลายสักคู่กาย